Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Tips over het gebruik van deze wiki

Navigeren door de website

De website bestaat uit diverse pagina’s. Deze pagina’s verwijzen onderling naar elkaar, via ‘links’. De links bepalen de belangrijkste structuur van de website. Ook vormen links de enige manier om nieuwe pagina’s aan de wiki toe te voegen. Links komen voor in de specifieke tekst van elke pagina, maar ook in onderdelen van een pagina die telkens terugkeren, zoals het menu. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden beschikbaar om de website te bekijken.

Hieronder staat een voorbeeld van een pagina.

:tips:navigatie.jpg

Hierin zijn de belangrijkste elementen van de pagina aangegeven:

 1. De titel van de website. Door hier te klikken ga je naar de startpagina van de site.
 2. De (interne) naam van de pagina. Deze naam wordt gebruikt door de links naar deze pagina. Door hierop te klikken krijg je een overzicht van alle pagina’s die naar deze pagina verwijzen.
 3. De knop Pagina aanpassen leidt naar een scherm waar je de tekst en de opmaak van de huidige pagina kunt aanpassen. Dit is alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd. Als je niet bent ingelogd staat hier de knop Toon pagina broncode; dan kun je alleen de opmaakcodes van de pagina zien, maar niet aanpassen.
 4. De knop Oude revisies laat een overzicht zien van de vorige versie van deze pagina. Dit maakt het mogelijk om wijzigingen aan de pagina te bekijken en om een vorige versie van een pagina terug te ztten.
 5. De knop Recente aanpassingen laat wijzigingen aan de hele website zien die onlangs zijn doorgevoerd. Dit is handig om snel de laatste stand van zaken te bekijken.
 6. Het invulveld en de knop Zoeken maken zoeken in de hele website mogelijk.
 7. De ‘draad van Ariadne’ laat de laatst bezochte pagina’s zien. Hiermee kun je eenvoudig zien waar je vandaan bent gekomen en er eventueel ook weer naar teruggaan.
 8. Het menu, met een overzicht van de structuur van de website. De huidige pagina is hier geaccentueerd. Het menu maakt een snelle navigtie naar andere delen van de site mogelijk.
 9. De inhoud van de pagina zelf. Naast (opgemaakte) tekst en afbeeldingen kan de pagina ook verwijzingen naar andere pagina’s en websites bevatten:
  • groene tekst: een verwijzing naar een al bestaande pagina binnen de website;
  • rode tekst: een verwijzing naar een nog niet bestaande pagina binnen de website; door hierop te klikken kun je deze pagina aanmaken;
  • blauwe tekst met icoontje ervoor: een verwijzing naar een externe website.
 10. De knop Uitloggen maakt je weer een gewone gebruiker. Ben je niet ingelogd, dan staat op deze plaats de knop Inloggen.
 11. De knop Index toont een overzicht van alle pagina’s van de website, gegroepeerd naar rubriek (namespace).
 12. De knop Terug naar boven laat het begin van de pagina zien.

Inloggen

Het grootste deel van de website is te bekijken zonder in te loggen. Dus voor normaal gebruik en om anderen te laten meegenieten van onze reis is het voldoende om het adres van de website te laten weten: http://ouderreis.glukorizon.nl.

Wanneer is inloggen wel nodig?

Onderaan elke bladzijde bevindt zich de knop Inloggen. Hierop klikken leidt naar het inlogscherm. :tips:login.jpg Vul hier de loginnaam en het wachtwoord in dat aan deelnemers aan de reis is verstrekt. Klik vervolgens op Inloggen.

Door in te loggen veranderen enkele knoppen op de pagina:

 • Toon pagina broncode verandert in Pagina aanpassen. Hiermee wordt het mogelijk om elke pagina te bewerken.
 • Inloggen verandert in Uitloggen.

Bewerken van een pagina

Als je bent ingelogd is het mogelijk om een pagina te bewerken. Ga eerst naar de pagina die je wilt bewerken. Klik vervolgens op de knop Pagina aanpassen. Om niet een hele pagina aan te passen maar alleen een bepaald hoofdstuk, klik op de kleinere knop Aanpassen onder elk hoofdstuk. Het scherm verandert in een soort tekstverwerker. Hieronder staat een voorbeeld; dit voorbeeld correspondeert met de pagina uit het voorbeeld bij Navigeren door de website.

:tips:bewerk.jpg

Het is nu mogelijk om de hoofdtekst van de pagina aan te passen (nummer 9 in de figuur bij Navigeren door de website. Het menu (nummer 8) en de tekst in de titelbalk (nummers 1 en 2) kunnen niet worden gewijzigd op deze manier.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste elementen van de bewerk-pagina; de elementen die gelijk zijn aan die van de gewone pagina blijven buiten beschouwing:

 1. De knop Toon pagina sluit de bewerk-pagina af en keert terug naar de gewone pagina. Niet opgeslagen wijzigingen gaan verloren. Je wordt hiervoor wel gewaarschuwd.
  :!: Zo’n waarschuwing volgt ook bij het klikken op andere knoppen die de pagina verlaten (Oude revisies, Recente aanpassingen, Zoeken, Uitloggen en Index, evenals bij het klikken op een link in de voorbeeldpagina. Echter, klik niet op de elementen in de titelbalk; dan volgt wel een waarschuwing maar wordt de pagina toch verlaten!
 2. De knoppenbalk voor het genereren van opmaakcodes in het bewerk-venster. De meest voorkomende vormen van opmaak, zoals de titels van hoofdstukken en afbeeldingen, hebben hier een knop. Er zijn echter meer vormen van opmaak mogelijk; deze dien je handmatig in te voeren. Voor een uitgebreidere beschrijving, zie verderop.
 3. Dit scherm, het bewerk-scherm, laat de inhoud van de pagina in ruwe vorm zien, dus als ‘platte tekst’ met opmaakcodes (in de figuur bijvoorbeeld ====== Playground ====== voor een hoofdstuktitel en [[:start]] voor een verwijzing). In dit scherm maak je de wijzigingen. Details hierover staan verderop.
 4. De knop Opslaan slaat alle bewerkingen aan de pagina op en keert terug naar de gewone vorm van de pagina.
 5. De knop Voorbeeld geeft een indruk van het effect van de veranderingen aan de pagina in een ‘Preview’, zonder dat de veranderangen al definitief worden. Deze ‘Preview’ verschijnt onderaan op dezelfde pagina, onder het bewerk-scherm. Om hierna verder te werken aan de tekst, ga weer terug naar het bewerk-scherm bovenaan aan de pagina.
 6. De knop Annuleren maakt alle wijzigingen aan de pagina ongedaan en keert terug naar de oorspronkelijke situatie.
 7. Het invulveld Samenvatting aanpassen geeft de mogelijkheid een korte omschrijving te geven van de aanpassingen aan de pagina. Deze samenvatting wordt bewaard bij het opslaan van de pagina en is zichtbaar bij de overzichten onder knoppen Oude revisies en Recente aanpassingen.
 8. Het aanvinken van Kleine wijziging heeft tot gevolg dat de wijzigingen niet prominent naar voren komen in de overzichten Oude revisies en Recente aanpassingen.
 9. Met deze pijlen kun je het bewerk-venster groter en kleiner maken.

Belangrijkste opmaakmogelijkheden in het bewerk-scherm

De opmaak van de tekst en speciale mogelijkheden als het toevoegen van afbeeldingen, vindt plaats door speciale codes in de tekst op te nemen. De belangrijkste opmaakcodes zijn beschikbaar via een sneltoets. Deze staan boven het bewerk-scherm. Hieronder een overzicht.

Sneltoets Opmaakcode met tekst Effect op de opmaak Opmerkingen
Gewone tekst zonder opmaak. Gewone tekst zonder opmaak. Een gewone paragraaf.
Een lege regel begint een nieuwe paragraaf.
**Vette tekst** Vette tekst
//Cursieve tekst// Cursieve tekst
__Onderstreepte tekst__ Onderstreepte tekst
''Code tekst'' Code tekst Tekst met een equidistant lettertype.
<del>Doorgehaalde tekst</del> Doorgehaalde tekst
====== Niveau 1 kop ====== h1text.jpg Moet op een aparte regel staan.
===== Niveau 2 kop ===== h2text.jpg Moet op een aparte regel staan.
==== Niveau 3 kop ==== h3text.jpg Moet op een aparte regel staan.
=== Niveau 4 kop === h4text.jpg Moet op een aparte regel staan.
== Niveau 5 kop == h5text.jpg Moet op een aparte regel staan.
[[Interne link]] Interne link Verwijzing naar een andere Wiki-pagina.
[[http://example.com|Externe link]] Externe link Verwijzing naar pagina buiten de Wiki.
- Geordende lijst item 1
- Geordende lijst item 2
oltext.jpg Een lijst van genummerde punten.
* Ongeordende lijst item 1
* Ongeordende lijst item 2
ultext.jpg Een lijst van ongenummerde punten.
---- hrtext.jpg Een horizontale lijn; moet op een aparte regel staan.
{{:tips:bold.png|:tips:bold.png}} :tips:bold.png Afbeelding, te selecteren via een popup-scherm.
8-o 8-o Smiley, te selecteren via een dropdown-scherm.
Speciale tekens, te selecteren via een dropdown-scherm.
--- //[[iemand@domein.nl|Iemand]] 2006/05/20 17:31// Iemand 2006/05/20 17:31 Handtekening, gebaseerd op de loginnaam.

Kijk voor meer opmaakcodes en extra toelichting ook op Formatting Syntax.

Structuur van de site

De site heeft momenteel de volgende structuur:

(algemeen)
  |
  |-reis
  |
  |-plaatsen
  |  |
  |  |-athene
  |  |-eleusis
  |  ...
  |
  |-teksten
  |
  |-fotos
  |
  |-besloten

Deze structuur biedt de mogelijkheid om pagina’s die met elkaar te maken hebben te groeperen. Zo’n groep heet met een technische benaming een namespace. Zo staat onder (algemeen), het hoogste niveau, de startpagina en pagina’s met algemene informatie, zoals deze pagina met tips. Rubriek reis bevat de pagina’s die onze reis beschrijven, zoals de pagina over dag 1. Onder rubriek plaatsen staan alle pagina’s die een locatie beschrijven, bijvoorbeeld de pagina over Athene. Om het overzicht over de afbeeldingen niet te verliezen is er onder plaatsen een verdere onderverdeling met per plaats een aparte rubriek. Rubriek fotos is bedoeld om foto’s te plaatsen die niet direct een relatie hebben met een al bestaand onderwerp. Deze rubriek wordt ook gebruikt om verwijzingen naar andere sites met foto’s op te nemen. Als laatste staan in rubriek besloten alle pagina’s die alleen voor het reisgezelschap bedoeld zijn.

N.B. Er zijn nog twee andere rubrieken, wiki en playground; deze bevatten pagina’s die elke wiki heeft (voor hulp en om te oefenen); deze hebben geen directe relatie met de inhoud van de rest van de site.

Namespaces (de rubrieken dus) kunnen naast het groeperen van pagina’s ook dienen om afbeeldingen te groeperen. Ook kan de inhoudsopgave, zichtbaar aan de linkerkant van elke pagina, per namespace verschillen.

Om de wiki een beetje gestructureerd te houden is het raadzaam om nieuwe pagina’s, die te maken hebben met een bestaande namespace ook aan te maken in deze namespace. En, om bij een nieuw onderwerp, waarvoor nog geen namespace bestaat, ook een nieuwe namespace te beginnen.

Aanmaken van pagina's en namespaces

Hieronder een voorbeeld van de belangrijkste mogelijkheden om naar een pagina te verwijzen. Het voorbeeld neemt aan dat de huidige pagina deze pagina is, dus pagina wiki-tips in namespace tips; het volledige pad naar deze pagina luidt :tips:wiki-tips.

Verwijzing naar nieuwe pagina in het bewerk-venster Absolute pad naar deze pagina Opmerkingen
[[voorbeeld]] :tips:voorbeeld Verwijst naar pagina voorbeeld in dezelfde namespace als de huidige pagina (hier dus :tips). Verwijzingen naar alleen een paginanaam zijn altijd relatief t.o.v. de huidige pagina. Dit type verwijzing komt het meeste voor.
[[:voorbeeld]] :voorbeeld Verwijst naar pagina voorbeeld in de hoogste namespace (:), dus waarin ook Welkom staat.
[[ns1:voorbeeld]] of [[:ns1:voorbeeld]] :ns1:voorbeeld Verwijst naar pagina voorbeeld in namespace ns1, direct onder het hoogste niveau. Verwijzingen naar een paginanaam waarin ook een namespace voorkomt zijn altijd absoluut, dus t.o.v. het hoogste niveau.
[[ns1:ns2:voorbeeld]] of [[:ns1:ns2:voorbeeld]] :ns1:ns2:voorbeeld Verwijst naar pagina voorbeeld in namespace ns2, die zich op zijn beurt weer in namespace ns1 bevindt, direct onder het hoogste niveau. Dus weer een absolute verwijzing.
[[.ns3:voorbeeld]] :tips:ns3:voorbeeld Verwijst naar pagina voorbeeld in namespace ns3 in de huidige namespace (hier dus :tips). Met een ‘.’ maak je van een verwijzing die een namespace bevat een relatieve verwijzing (als uitzondering op het derde voorbeeld.

Klikken op een verwijzing naar pagina in een nog niet bestaande namespace zorgt ervoor dat zowel de pagina als de namespace worden aangemaakt.

Afbeeldingen

Om afbeeldingen toe te voegen aan een pagina (zoals jullie pasfoto’s), ga naar het scherm om de pagina te bewerken (via knop Pagina aanpassen). Voer dan de volgende stappen uit:

 • Ga vervolgens in de tekst naar de plek waar je de afbeelding wilt toevoegen.
 • Klik op knop bovenaan het bewerk-scherm. Er verschijnt een nieuw popup-scherm. Dit scherm laat de al aanwezige afbeeldingen zien, en biedt verder de mogelijkheid om nieuwe afbeeldingen te uploaden.

:tips:imagepopup.jpg

 • Om een bestaande afbeelding te gebruiken, klik op de afbeelding en deze wordt direct toegevoegd aan de pagina (d.w.z. de code die na het opslaan van de pagina de afbeelding zichtbaar maakt).
  :!: De afbeeldingen die zichtbaar zijn horen bij de namespace waartoe ook de pagina behoort. Om ook afbeeldingen te zien die in andere namespaces staan, klik op een namespace links in het popup-scherm.
 • Om een nieuwe afbeelding te uploaden naar de site, klik op de knop Browse... en zoek op je eigen PC de goede afbeelding op. Klik hierna op de knop Upload. Na korte tijd verschijnt de afbeelding in de lijst met al aanwezige afbeeldingen. Klik op de afbeelding om deze te plaatsen op de pagina.

Let op de grootte van afbeeldingen

Houd bij het plaatsen van afbeeldingen op de website rekening met de beperkte beschikbare ruimte (totaal minder dan 60 megabyte). Dus plaats a.j.b. geen foto’s direct van een digitale camera, maar verklein deze eerst naar afmetingen van maximaal 640 bij 480.
Afbeeldingen afkomstig van internet vormen over het algemeen geen probleem; die zijn meestal al klein genoeg (maar er blijven uitzonderingen!).

:!: Een handig programma voor Windows om afbeeldingen van het type JPG (vaak gebruikt bij digitale camera’s) te verkleinen is photoresize640.exe. Download het programma en plaats het op de desktop. Sleep nu één of meer afbeeldingen vanuit de Verkenner (Explorer) op het icoontje van PhotoResize. In de directory waarin de originele afbeeldingen staan verschijnen nu ook verkleinde versies, te herkennen aan een naam, eindigend op -640. Plaats deze bestanden op de website.

 
tips/wiki-tips.txt · Laatst gewijzigd: 2007/01/06 14:03
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki