Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Teksten

Dode bomen bij de berg Ithomi “De heilige bomen voelen nimmer de aanraking van de dodelijke bijl; doch als het noodlottig uur van de dood aanbreekt, ziet men ze eerst uitdrogen in de grond; de schors vergaat aan de stam en de takken vallen af. Eerst dan staan de zielen van de nimfen het licht van de zon af”.
Uit een Homerisch loflied aan Aphrodite.

De gebeurtenissen in Griekse mythen hebben volgens de overlevering vaak plaatsgevonden op aanwijsbare plaatsen in de Griekse wereld. Zo is Mykene de stad waarvan Agamemnon koning was en waar hij jammerlijk aan zijn einde kwam, en Thebe de stad van Oidipous. Hetzelfde is natuurlijk ook zo voor echte geschiedkundige gebeurtenissen in het oude Griekenland.

Op onze reis zullen we op zulke plekken stilstaan en teksten lezen over gebeurtenissen die daar plaatsvonden. Opdat we nog meer de sfeer van de rijke historie van deze plekken zullen proeven.

Hieronder een overzicht van zulke teksten en de plaats waarmee ze zijn verbonden.

Tekst Plaats
Thucydides II (34 - 42): uit de grafrede die Perikles hield in de winter van 431 de Pnyx in Athene
Aischylos, Eumeniden (458 v.Chr.): De godin Athene stelt een bijzondere rechtbank, de Areopaag, in om een eind te maken aan de bloedwraak de Areopagos in Athene
Handelingen der Apostelen 17, 16-34: Paulus in Athene (49 AD) de Areopagos in Athene
Plutarchus, Leven van Sulla 12 14: De plunderingen van de Romeinse generaal Sulla, die in 86 voor Chr. Athene veroverde Anafiotika in Athene
M. Chatzidakis/N. Gatsos: De nachtmerrie van Persephone Eleusis
S. Vestdijk: Demeters klacht (uit Griekse sonnetten) Eleusis
Velleius Paterculus 1.13: De Romeinse generaal Mummius verwoest Korinthe (146 vChr.) Korinthe
Handelingen der Apostelen 18, 1-17: Paulus in Korinthe (50-51 AD) Korinthe
Strabon: Romeinse opgravingen Korinthe
Plutarchus, Leven van Flamininus: Consul Flaminius verklaart Griekenland vrij (196 v.Chr.) Isthmia
Inscriptiones Graecae VII 2713 (Museum Thebe): Nero imiteert Flaminius (67 na Chr.) Isthmia
Uit de Genezingsinscripties van Apollo en Asklepios (ca. 70 stuks) Epidauros
Anton van Wilderode: Epidauros Epidauros
Anton van Wilderode: Mukene Mykene
Uit Aischylos, Agamemnon (458 v.Chr.): het bericht dat Troje is vernietigd bereikt Mykene Mykene
Uit Aischylos, Agamemnon (458 v.Chr.): Agamemnon komt thuis Mykene
Pindaros: Nemeïsche ode 7, 4 Nemea
Lawrence Durrell: Nemea Nemea
Theodoros Mertikopoulos: Uit “Het drama van Kalavryta”, 30 december 1943, een ooggetuigeverslag Kalavryta
Pindaros: Uit de Eerste Olympische ode Olympia
Pausanias: Beschrijving van Griekenland - Messini IV 31 4-6 en 33 1-2 Messini
L.Th. Lehmann: Uitzicht vanuit Delphi (Gedichten 1939-1998) Delphi
Herodotos I 159-160: Apollo’s smekelingen Delphi
Delphische hymne aan Apollo 1 Delphi
Herodotos VIII 35 - 39: Na de slag bij Thermopylai (480 v.Chr.) wil Xerxes het orakel van Delphi laten plunderen. Apollo verdedigt zijn heiligdom Delphi
Sophokles, Oidipous Tyrannos: Oidipous vertelt aan Jokaste wat er op de driesprong gebeurde Daulis
Plutarchus, Leven van Perikles 12-13: Het bouwprogramma op de Akropolis de Akropolis in Athene
Euboulos: Fragment uit de komedie ‘Olbia’: Wat op de Agora allemaal “te koop” is blijkt uit de opsomming die de volgende sprekers geven de Agora in Athene
Plato, Phaedros: Sokrates en Phaedros zoeken een rustig plekje om te lezen en te praten Kerameikos in Athene
Konstantinos Kavafis (1911): Ionisch

 
teksten/teksten.txt · Laatst gewijzigd: 2006/05/20 19:58 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki