Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Nero imiteert Flaminius

Inscriptiones Graecae VII 2713 (Museum Thebe): Nero imiteert Flamininus (67 na Chr.)

Imperator Caesar maakt bekend:
Graag wil ik iets stellen tegenover de welgezindheid en loyaliteit van het zeer edele Hellas: ik nodig daarom zoveel mogelijk inwoners van deze provincie uit aanwezig te zijn in Corinthe op de 4e dag vóór de Kalendae van december (28 nov).

Toen er een grote menigte in vergadering bijeengekomen was sprak hij de onderstaande rede uit:
AHellenen, het is een onverwacht geschenk hoewel natuurlijk op grond van mjn vrijgevigheid niets onverwacht komt dat ik jullie hierbij geef en het is zo groot dat jullie er niet om hadden durven vragen. Jullie, Hellenen die Achaea bewonen en het schiereiland dat tot nu toe Peloponnesus heette, aanvaardt de vrijheid en vrijstelling van belastingplicht, wat jullie niet eens allemaal in de gelukkigste tijd van jullie geschiedenis hadden; Jullie waren immers slaven, of van vreemden of van elkaar. Ach hoe graag had ik gewild dat ik deze gave kon doen aan een Hellas in haar bloeiperiode, zodat er meer mensen konden profiteren van mijn gebaar van goodwill. Begrijp mij echter goed, het is niet uit medelijden dat ik jullie mijn weldaad schenk, maar uit welgezindheid en ik doe dit voor jullie goden als vergoeding voor alle voorzorg jegens mij, die ik voortdurend ervaren heb, te land en ter zee. zij stellen mij ook in staat een dergelijk gebaar te maken. Andere staatshoofden hebben steden de vrijheid gegeven, [Nero een hele] provincie.@

(het besluit)
De hogepriester ‘voor het leven’ van de Augusti en van Nero Claudius Caesar Augustus, Epaminondas, zoon van Epaminondas, deed het voorstel: hij stelde voor deze motie voor te leggen aan de Boulè en de volksvergadering.

Aangezien de heerser over de hele wereld, de allergrootste lmperator, voor de dertiende maal bekleed met het volkstribunaat, Vader des Vaderlands, Nieuwe Zon die over de Hellenen is opgegaan, die ervoor gekozen heeft weldoener van Hellas te zijn, die onze goden, die hem overal terzijde staan met zorg voor zijn welzijn, beloont en vereert; - aangezien hij als enige en uitzonderlijke Imperator, de grootste aller tijden, [Nero] Zeus Eleutherios, ons de van oudsher hier aangeboren en autochtone vrijheid, die eerder de Hellenen ontnomen was, als Filhelleen heeft geschonken in zijn welwillendheid, en hem hersteld heeft in de van vroeger bekende autonomie en vrijheid; aangezien hij aan dit grote en onverwachte geschenk ook nog vrijdom van belasting toegevoegd heeft, wat geen enkele eerdere Augustus integraal verleend had; op grond van dit alles is er besloten door de magistraten, de leden van de Raad en het volk op de kortst mogelijke termijn het altaar bij de tempel van Zeus Sotèr te wijden met de inscriptie ‘Voor Zeus Eleutherios [Nero] voor eeuwig’ en standbeelden op te richten in de tempel van Apollo Ptoios bij de vaderlandse goden van [Nero] Zeus Eleutherios en de goddelijke Augusta [Messalina?] om daarmee te bewijzen, na uitvoering van deze werken, dat ook onze stad aan alle eerbewijzen en alle piëteit voldaan heeft jegens het huis van onze Heer Augustus [Nero].

Dit besluit dient op een zuil gegraveerd te worden bij de tempel van Zeus Sotèr op het forum en in het heiligdom van Apollo Ptoios.

 
teksten/nero_imiteert_flamininus.txt · Laatst gewijzigd: 2006/04/20 00:29 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki