Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Instelling van de Areopagos

Aischylos, Eumeniden (458 v.Chr.): De godin Athene stelt een bijzondere rechtbank, de Areopaag, in om een eind te maken aan de bloedwraak.

Paula leest op de Areopagos in Athene deze tekst voor

ATHENE: Luister dan nu naar mijn wet, Attisch volk
bij het eerste vonnis dat u velt over vergoten bloed.
Voortaan zal deze rechterlijke raad altijd in Aigeus’ land
bestaan. En deze Aresheuvel, waar eens de Amazonen
hun tenten opsloegen, toen ze uit nijd jegens Theseus
met hun leger binnenvielen, tegen de burcht
hier een nieuwe burcht met hoge wallen bouwden
en voor Ares offerden, waarnaar de rots nu Aresheuvel heet
- hierop zal het ontzag van de burgers en de angst
die daarbij hoort, elk onrecht tegengaan, ‘s nachts evenzeer
als overdag, als het volk niet zelf iets in de wetten wijzigt.
Wie helder water door slechte toevloed en modder bevuiit,
zal nooit drinken vinden. Ik raad de burgerij te zorgen
voor een toestand zonder anarchie en zonder dictatuur,
en die te respecteren. Verwijder niet alles wat angst wekt
uit het land. Welk mens handelt rechtvaardig als hij
nergens bang voor is? Bedenk, als u dit eerbiedwaardig hof
steeds naar behoren vreest, hebt u een bolwerk dat uw stad
en land beveiligt zoals men verder nergens op de wereld
heeft, niet bij de Skythen en ook niet in Pelops’ rijk.
Dit hof hier, ongevoelig voor gewin, streng en respectabel,
stel ik in als een wachtpost die waakt voor het land
om het slapende volk te beschermen. Die waarschuwing
is tot mijn burgers gericht met het oog op de toekomst.
Rijst u nu op, neem uw stemstenen en vel het vonnis,
met eerbied voor uw eed. Ik heb gezegd.

 
teksten/instelling_van_de_areopagos.txt · Laatst gewijzigd: 2006/05/10 21:26 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki