Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Eerste Olympische ode

Pindaros: Uit de Eerste Olympische Ode.

Hennie leest het eerste deel van deze tekst voor in Olympia

I
Olympia! Geen grootser kampplaats om te roemen.
Uit vele monden klinkt vandaar de hymne met wijsheid
van dichters bekleed. Om Kronos’ zoon
te huldigen zijn zij gekomen ....

II
Schoonheid is voor stervelingen de bron van alle vreugde.
Zij schenkt aanzien, telkens doet zij weer
geloven wat ongelooflijk is.
Maar dagen die nog komen moeten
zijn de meest waarachtige getuigen.
Over goden moet een mens alleen maar
goeds vertellen. Want dan geeft hij hun minder aanstoot.
Zoon van Tantalos, ik zal anders over jou verhalen dan mijn voorgangers.
Met volle eerbied voor het gastrecht nodigde je vader
de goden voor een maaltijd uit in zijn dierbaar
Sipylos. Zo was hij op zijn beurt hun gastheer.
De god met flikkerende drietand heeft je toen geschaakt.
Hartstocht had hem overweldigd en op zijn gouden span
nam hij jou mee naar het verheven huis van wijd geëerde Zeus.
Later kwam ook Ganymedes daar
voor dezelfde dienst aan Zeus.
Je bleef dus spoorloos. Mannen zochten lang,
maar bij je moeder brachten zij jou niet terug.
Heimelijk verspreidde een jaloerse buur weldra de mare:
in kokend water, borrelend op een vuur,
had men met een mes je lichaam stuk voor stuk versneden
en bij de laatste gang aan tafel
je vlees verdeeld en opgegeten.

Ik weiger vraatzucht toe te schrijven
aan een van de gelukzaligen. Dat kan ik niet.
Schade is dikwijls straf voor laster.
Werd één sterveling geëerd door de wachters
van de Olympos, dan was dat Tantalos. Maar
zijn groot geluk
kon hij niet dragen. Trots bracht hem
ontzagiijk onheil: de godenvader
hing een dreigend rotsblok boven zijn hoofd
dat hij steeds weg probeert te duwen.
Vreugde kent hij niet.

Maria leest het tweede deel van deze tekst voor in Olympia

III
Dit is zijn hulpeloze leven, een eindeloze kwelling.
Naast drie folteringen nog een vierde, want hij had onsterfelijken bestolen.
Bij een dronk met zijn vrienden
schonk hij ambrozijn en nectar
waarmee hij onvergankelijkheid
verworven had. Hoopt een mens voor god zijn daden
te kunnen verbergen, hij vergist zich.
Daarom kreeg zijn zoon van de onsterfelijken weer een plaats
bij de mensen, terug onder het kortlevend ras.
Toen hij in de bloei was van zijn jaren
en dons zijn donkere kin bedekte,
zag hij zijn bruid al in zijn dromen:
de vermaarde Hippodameia uit Pisa wou hij van haar vader
krijgen. Dichtbij het zilte schuim kwam Pelops eenzaam in de nacht
en riep de god aan die diepten dreunen doet,
de god met mooie drietand. Hij
verscheen vlak voor zijn voeten.
Hij bad tot hem: “Als Kypris’ lieflijke geschenken
u dierbaar zijn, Poseidon,
weerhoud de bronzen lans van Oinomaos,
breng me op uw snelste wagen
naar Elis en voer me naar de zege.
Want dertien helden doodde hij
die dongen naar haar hand en verdaagde zo
het huwelijk van zijn dochter. Groot gevaar
daagt geen lafaard uit.
Als men de dood niet kan ontlopen, waarom dan roemloos
en doelloos in het duister wachten op de levensavond
ver weg van alle levensvreugde? Nee, mijn
besluit staat vast: die wedren
ga ik aan. Zorg dat hij naar wens verloopt.’”
Zo bad hij. Zijn bede was niet
vergeefs. De godheid eerde hem,
gaf hem een gouden wagen
en vleugelpaarden onvermoeibaar.

IV
Hij versloeg de machtige Oinomaos en nam het meisje mee als bruid.
Zes zonen schonk zij hem, zes prinsen vol moed en geestdrift.
Nu drenken dodenoffers
luisterrijk zijn graf met bloed
waar de Alfeios vloeit,
een drukbezochte tombe naast het altaar
waar vreemdelingen zich verdringen. Van verre
schittert door de wedren in de spelen van Olympia de roem
van Pelops. Snelle voeten lopen daar om strijd,
in felle kampen viert de spierkracht hoogtij.
Wie daar mag zegevieren, kent zijn leven lang
de glans van honingzoet geluk
door zegeprijzen. Welzijn dat dag na dag blijft komen,
is het hoogste goed voor elke sterveling.

 
teksten/eerste_olympische_ode.txt · Laatst gewijzigd: 2006/05/10 22:46 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki