Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Apollo verdedigt zijn heiligdom

Herodotos VIII 35 - 39

André leest bij de tempel van Apollo in Delphi deze tekst voor

Na de slag bij Thermopylai (480 v.Chr.) wil Xerxes het orakel van Delphi laten plunderen. Apollo verdedigt zijn heiligdom.

35. Terwijl een deel van de vijandelijke troepenmacht zich in Boiotië ophield, ging de andere divisie de kant van het heiligdom van Delfi uit. Op aanwijzingen van gidsen passeerden zij de Parnassos links. Zij maakten in Fokis alles met de grond gelijk, werkelijk niets bleef gespaard, alle belangrijke steden werden in brand gestoken. Deze afdeling was met een speclale opdracht gescheiden van de hoofdmacht: het was haar taak de tempel in Delfi leeg te roven en de kostbaarheden voor Xerxes uit te stallen. Ik heb overigens horen vertellen, dat de Koning alles al haarfijn wist en de bezienswaardigheden daar, met name de wijgeschenken van koning Kroisos, beter kende dan zijn eigen bezittingen thuis. Dat kwam omdat hij dagelijks een stroom inlichtingen hierover kreeg.

36. Het nieuws van de nadering van de barbaren zorgde voor een enorme opschudding in Delfi. Doodsbang vroegen de mensen aan het orakel wat er met al die tempelschatten moest gebeuren, in de grond stoppen of veilig over de grenzen brengen? Maar Apollo antwoordde dat ze geen vinger ernaar mochten uitsteken, want hij was zelf heus wel in staat om zijn eigen bezittingen te verdedigen. Dit was duidelijk genoeg, maar nu begonnen de Delfiërs aan hun eigen lijfsbehoud te denken. Hun vrouwen en kinderen stuurden ze per schip naar Achaia. Zelf beklommen de mannen voor het merendeel de Parnassos, waar ze de toppen bezetten en in de Korykische grot hun spullen onderbrachten. Een stuk of wat mannen namen de wijk naar Amfissa in Lokris. Zo werd nagenoeg heel Delfi geëvacueerd. Slechts zestig mannen, onder wie de woordvoerder van het orakel, bleven achter.

37. De Perzen waren al dicht in de buurt en kregen uit de verte de tempel in zicht, toen de orakelpriester, wiens naam Akeratos was, ontdekte dat de gewijde wapens op de grond voor het heiligdom lagen. Dit zijn heilige voorwerpen die geen mensenhand mag aanraken en die nu zomaar uit de tempelruimte waren gehaald. Haastig ging hij dit onverklaarbare feit melden aan de Delfiërs die nog in de stad waren. Intussen kwamen de vijanden met rasse schreden naderbij en toen ze de tempel van Athena Pronaia hadden bereikt, vonden er gebeurtenissen plaats die nog vreemder waren dan wat ik zojuist heb verteld. Het is al meer dan verbazingwekkend dat oorlogstuig vanzelf in beweging komt en buiten de tempel blijkt te liggen, maar wat zich daarna afspeelde, slaat alles en is een van de grootste wonderen aller tijden - dus opgelet! Toen de vreemdelingen dicht bij het Athena-heiligdom waren, werden zij door de bliksems bij heldere hemel getroffen en twee rotspunten die van de Parnassos waren afgebroken, kwamen met donderend geraas naar boneden. Heel veel mannen werden in de val meegesleurd en onderwijl werd vanuit het inwendige van de Athenatempel ook nog eens een ijzingwekkende oorlogskreet geslaakt...

38. Omdat dat allemaal samenviel, was de chaos bij de Perzen compleet en zij maakten dat ze wegkwamen. Dit ontging de Delfiërs niet die van de berg afholden en wel iets meer dan een handjevol vijanden hebben afgemaakt. Wie het vege lijf kon redden, vluchtte regelrecht naar Boiotië. Er is bovendien een verhaal dat onder de Perzen rondging die het hadden overleefd. Ik hoorde namelijk dat er nog een wonder te zien was: twee hoplieten, meer dan levensgroot, zouden in een wilde achtervolging een moordpartij onder hen hebben aangericht.

39. Volgens de verklaring van de Delfiërs zijn dit Fylakos en Autonoös geweest, plaatselijke heroën aan wie een stuk grond dicht bij de tempel van Athena Pronaia is gewijd. Voor Fylakos is dit pal naast de weg die boven het heiligdom loopt en voor Autonoös vlak bij de Kastalische bron, onder aan de rotspartij die Hyampeia heet. De rotsblokken die van de Parnassos zijn gevallen, kun je nog steeds zien: ze liggen binnen de omheining van de Athenatempel waar ze zijn terechtgekomen toen ze tussen de Perzische soldaten door waren gerold. Dit alles heeft geleid tot het vertrek van de barbaren uit de heilige plaats van Delfi.

 
teksten/apollo_verdedigt_zijn_heiligdom.txt · Laatst gewijzigd: 2006/05/10 22:58 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki