Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Apollo’s smekelingen

Herodotos I 159-160: Apollo’s smekelingen

Marijke leest bij het Atheense schathuisje in Delphi deze tekst voor

Paktyes uit Lydië heeft asiel gevraagd in de stad Kyme tegen vervolging door de Perzen. Toen de Kymeeërs, uit angst voor de Perzen, het orakel van Apollo in Branchidae raadpleegden om te vragen of ze Paktyes zouden uitleveren, antwoordde Apollo op die vraag bevestigend. Aristodikos vertrouwt die uitspraak niet en men besluit opnieuw een gezantschap te sturen, nu met Aristodikos aan het hoofd.

159. Bij Branchidai aangekomen deed Aristodikos namens de anderen het woord. ‘Heer Apollo,’ vroeg hij aan de god, ‘de Lydiër Paktyes heeft bij ons asiel gezocht. Hij wil aan een brute moord door de handen van de Perzen ontkomen die ons, de Kymeeërs, nu om zijn uitlevering hebben gevraagd. De macht van dit volk vervult ons met angst en beven, maar toch schrikken wij ervoor terug om een smekeling aan zijn lot over te laten als we niet eerst onomwonden uit uw mond hebben gehoord wat we moeten doen.’
Ook op deze vraag bleef het antwoord van het orakel onveranderd: Paktyes moest en zou aan de Perzen worden overgedragen. Aristodikos had zo’n reactie al voorzien en daarom deed hij het volgende. Hij liep om de buitenmuur van het heiligdom heen en haalde alle nestjes van de mussen en de andere vogelsoorten uit die hij op het terrein kon vinden. Terwijl hij daarmee bezig was, klonk er een stem uit het allerheiligste. ‘Godvergeten schurk die je bent, waar haal je de brutaliteit vandaan om mijn beschermelingen uit mijn tempel te verdrijven?’ zou die stem gezegd hebben. Aristodikos zat niet om een antwoord verlegen: ‘Heer, u behoedt uw smekelingen, maar wij moeten van u de onze verraden!’ ‘Wis en waarachtig,’ liet de god hem weten, ‘hoe eerder jullie na deze heiligschennis naar de hel lopen, des te beter. Laat ik je hier nooit meer zien met een vraag over de uitlevering van smekelingen, begrepen?’

160. Dit antwoord bracht de Kymeeërs ertoe om Paktyes onder geleide naar Mytilene te brengen. Ze zagen geen andere oplossing, want als ze hem zouden uitleveren, betekende dit hun verdoemenis en als ze hem hielden werden ze door de vijanden belegerd. Direct knoopte Mazares onderhandelingen aan met de Mytileners, die bereid bleken de man tegen betaling uit te leveren. De hoogte van het bedrag zou ik niet kunnen zeggen, want het is nooit voldaan. Immers, toen de boze plannen van de Mytileners bij de Kymeeërs bekend werden, stuurden die een boot naar Lesbos om Paktyes op te halen en hem naar Chios te brengen. Op dit eiland werd hij evenwel door de bewoners uit de tempel van Athena de Stadsbeschermster gesleurd en alsnog uitgeleverd. Dat deden ze in ruil voor Atarneus, een landstreek in Mysië, tegenover Lesbos. Toen hadden de Perzen eindelijk Paktyes te pakken. Ze lieten hem streng bewaken, want het was hun bedoeling hem voor de koning te leiden.

 
teksten/apollo_s_smekelingen.txt · Laatst gewijzigd: 2006/05/10 22:54 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki