Ouderreis Stanislascollege Delft
 

Dag 2 - Eleusis, Korinthe, Epidauros en Nafplion

door Luc

Eleusis

Vanaf de Akropolis naar Eleusis ligt de ‘Heilige weg’. Hierlangs vond jaarlijks in het voorjaar een processie plaats van de Akropolis naar Eleusis, ter verering van Demeter en Persephone. Daarna was het vijf dagen feest in Eleusis, waarbij iedereen kon worden ingewijd in de mysteriën van de tempel. Deze waren zo geheim dat nog steeds weinig bekend is over wat daar precies gebeurde. Het heiligdom van Eleusis is gebouwd bij de grot naar de onderwereld, het Ploutoneion. Volgens de mythe van Demeter en haar dochter Persephone (of Kore) ontvoerde hier Hades / Pluto, de god van de onderwereld, Persephone naar zijn rijk om haar tot zijn echtgenoot te maken. Door verdriet overmand zocht Demeter haar dochter overal en, toen ze haar had gevonden, kreeg ze het voor elkaar dat Persephone elk jaar een seizoen boven de aarde mocht vertoeven. Dan ontwaakte de aarde en begon de lente.

:reis:dag2:im002153.jpg

De grot naar de onderwereld (het Ploutoneion), gezien vanaf de Kleine Propylaia

Het heiligdom omvat Griekse en Romeinse delen. Het Telesterion is gebouwd door Perikles. Dit is de hal van de inwijding in de riten van Demeter en Persephone; hierbinnen bevond zicht het oude heilige der heilige. Marjorie leest hier een sonnet van Vestdijk voor over Demeter.

:reis:dag2:im002158.jpg

In het museum staat één van de twee Kariatiden die het dak van de Kleine Propylaia ondersteunden

In het museum zijn diverse beelden te zien die hier zijn gevonden. Opvallend zijn de kleine phi- en psi-figuren, zo genoemd naar hun vorm (7e eeuw v. Chr.).

Kanaal van Korinthe

Onderweg met de bus passeren we de rotsen van Skyron door tunnels. Theseus gaf hier Skyron een koekje van eigen deeg door hem van de rots te gooien, als voedsel voor zijn reuzenschildpad. Normaal deed Skyron dit door reizigers als beloning voor hun doortocht te vragen zijn voeten te wassen, waarna hij ze van de rots stiet.

:reis:dag2:im002163.jpg

Het Kanaal van Korinthe, gezien vanaf de autobrug in noordwestelijke richting

Bij het Kanaal van Korinthe stoppen we even om vanaf grote hoogte het kanaal te bekijken.

Korinthe

De opgravingen van Korinthe zijn op een andere plek dan het huidige Korinthe. Het oude Korinthe is in 146 voor Chr. verwoest door de Romeinen onder leiding van generaal Mummius vanwege een opstand. Hierover leest Luc een verhaal voor op de agora (zuidwest). Na 100 jaar wordt weer aan de opbouw begonnen door Julius Caesar. Hierdoor bestaan de opgravingen uit zowel autenthiek Griekse resten als Romeinse resten; de Griekse delen liggen ook dieper.

:reis:dag2:im002166.jpg

De tempel van Apollo, met links op de voorgrond de bron van Glauke

Het meest imposante Griekse deel is de tempel voor Apollo. Ook liggen er Griekse fundamenten onder de Julian Basilica (dit was een verzamelplaats, niet kerkelijk van oorsprong). En de zogenaamde bron van Glauke, herinnerend aan het mythologisch verhaal van Glauke. Glauke was de dochter van een Korintische koning. Medea, de vrouw van Jason, wreekte zich op haar omdat Jason haar wilde verlaten voor Glauke. Zij stuurde Glauke een magische mantel die haar in vlam zette zodra ze hem had aangetrokken. Ze probeerde zichzelf te redden door in deze bron te springen.

:reis:dag2:im002176.jpg

Detail voor de Bron van Peirene: een roeier

De belangrijkste Romeinse resten zijn de agora (forum) en de Peirene bronnen.

Ook Paulus heeft Korinthe bezocht. Hierover verhaalt Letty vanaf de Bema.

Vanaf de opgravingen hebben we ook zicht op de berg de Akrokorinth. Hierop bevinden zich de resten van een vesting, die een rol heeft gespeeld in de vierde kruistocht, toen Byzantium werd verwoest en Griekenland werd bezet.

:reis:dag2:im002168.jpg

De berg Akrokorinth met de burcht

We nuttigen de lunch op een terras met mooi uitzicht over de opgravingen.

Epidauros

Oud Epidauros ligt ook weer ergens anders dan het nieuwe Epidauros; het laatste ligt aan de kust. Het oude Epidauros betreft een zeer uitgestrekt heiligdom, gewijd aan Asklepios. Asklepios was de zoon van Apollo en Koronis, de dochter van Plhegyas, koning van de Lapythen. Terwijl zij zwanger was van Apollo werd zij verliefd op een sterveling. Artemis zag het verdriet van haar broer Apollo en bracht Koronis door haar pijlen om het leven. Apollo redde echter wel de ongeboren vrucht en liet hem, Asklepios, opvoeden door de Kentaur Chiron, die hem onderwees in de geneeskunde. Later werd Asklepios aanbeden als een god.

Diverse Asklepieia werden opgericht, waar mensen genezing vonden in naam van Asklepios. Het oudste Asklepeion bevond zich in Trikke in Thessalië. Van hieruit werden andere centra gesticht, meestal als een stad om hulp vroeg aan de hoofdvestiging. Dan werden slangen gewijd aan Asklepios naar de stad gebracht, gewijd aan Asklepios. Zo ontstonden onder andere de Asklepieia van Epidauros en Kos; op Kos leefde Hippokrates.

:reis:dag2:im002183.jpg

De reconstructie van het Enkoimeterion, gezien in zuidelijke richting

De oude ingang van het heiligdom van Epidauros ligt helemaal aan het zuideinde van het terrein, precies aan de andere kant van waar de huidige ingang ligt. Op het terrein bevindt zicht de gedeeltelijke reconstructie van enkele gebouwen waarvan men zeker weet wat het is geweest. Een voorbeeld hiervan is het Enkoimeterion, met slaapzalen voor de zieken. Deze kregen dromen waarin Asklepios hen genas, in ruil voor een gunst (bijvoorbeeld het schenken van een beeld). Of het mysterieuze Tholos, een rond gebouw met een soort labyrint als fundament. Of het Palaestra (in de steigers). De badgebouwen en de bibliotheek zijn nog steeds in restauratie onder steigers en doek.

:reis:dag2:im002187.jpg

Het Katagogeion (hotel), met op de achtergrond het Palaistra

Maar het paradepaardje van Epidauros is ongetwijfeld het theater, dat nog steeds in gebruik is. Het biedt plaats aan 15000 mensen.

:reis:dag2:im002196.jpg

Overzicht vanaf de bovenste rij in het theater, naar rechts

Nafplion

Hierna gaat de reis naar Nafplion, met het uitgestrekte fort van de Palamidi op de bergrug. Hier eten we in een restaurant bij de haven. Daarna slenteren we nog een beetje door de winkelstraatjes. Het is erg druk, misschien ook ten gevolge van de kermis. Hierna een beetje op tijd naar bed. Sommigen gaan de volgende ochtend om 7:30 naar de Orthodoxe kerk in het centrum om een Byzantijnse viering mee te maken.

:reis:dag2:im002201.jpg

Uitzicht vanuit onze hotelkamer op het fort van de Palamidi

 
reis/dag2/dag2.txt · Laatst gewijzigd: 2008/01/03 01:26 door luc
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki